Việc đưa hệ thống này vào vận hành sẽ hỗ trợ tích cực cho cơ quan chức năng trong việc quản lý toàn bộ dữ liệu của 323 hồ chứa trên địa bàn Hà Tĩnh. 

Phần mềm tích hợp số liệu quan trắc mưa, mực nước trên sông, tích hợp các nguồn mưa theo dự báo của châu Âu, Mỹ, Nhật Bản… sẽ góp phần giúp ngành chuyên môn đưa ra các dự báo, cảnh báo, khuyến cáo chính xác. 

Hệ thống cũng dự báo lũ đến các hồ và hỗ trợ cơ quan quản lý ra quyết định xả lũ nhằm đảm bảo an toàn công trình và giảm thiểu ngập lụt vùng hạ du hồ chứa. 

Trước mắt Bộ NN&PTNT sẽ hỗ trợ đầu tư lắp các thiết bị quan trắc tự động cho hồ Ngàn Trươi, Kẻ Gỗ, Sông Rác để tích hợp vào hệ thống.

CL