Cụ thể, theo văn bản của UBND TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), bắt đầu từ 22/3, tất cả những người nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ vào Việt Nam lưu trú trên địa bàn TP Hạ Long có thể chọn cách ly tự nguyện tại một số khách sạn trên địa bàn thành phố, nhưng trả tiền với giá ưu đãi. Những trường hợp không có nhu cầu bố trí cách ly tự nguyện ở các khách sạn này sẽ được chuyển về các cơ sở cách ly tập trung của Quân khu 3 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Việc bố trí về địa điểm cách ly tự nguyện tại các khách sạn đã cam kết làm cơ sở cách ly y tế tập trung theo nguyên tắc đủ khách, hết sức chứa của khách sạn này mới chuyển sang khách sạn khác. Trước mắt ưu tiên bố trí cách ly tại khách sạn Bưu điện Hạ Long, khách sạn Thái Sơn, khách sạn Bạch Đằng (phường Bãi Cháy) do đang được trưng dụng làm cơ sở cách ly tập trung.

Việc thực hiện cách ly tại khách sạn được giám sát và đảm bảo quy định về y tế.

Trước đó, thực hiện công văn của UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND TP Hạ Long đã chủ động làm việc với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn phường Bãi Cháy và phường Hùng Thắng để bố trí địa điểm cách ly y tế tập trung phù hợp. 

Hầu hết các khách sạn được khảo sát đều thống nhất phương án bố trí toàn bộ số lượng phòng lưu trú để phục vụ mục đích cách ly phòng, chống dịch COVID-19, không phục vụ mục đích khác và cam kết hỗ trợ một phần chi phí ăn ở đối với các trường hợp tự nguyện cách ly có trả phí. Cụ thể, chi phí ăn ở sẽ giảm tối thiểu 50% so với giá niêm yết. Các khách sạn tham gia chủ trương này gồm: Bưu điện Hạ Long, Bạch Đằng, Thái Sơn, Sun Hạ Long, Grand Hạ Long, Anh Thư 96…

V.Huy