Hưởng ứng ngày "Hiện diện người đồng giới" tại Nhà Bát Giác, vườn hoa Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm) quy tụ hơn 100 người trong đó có người chuyển giới, người đồng tính và những người ủng hộ "thế giới thứ 3" đã tham gia.

Đây là một hoạt động do Trans Core-những người chuyển giới tại Việt Nam, phối hợp với trung tâm ICS-Tổ chức bảo vệ và thúc đẩy quyền của người LGBT tại Việt Nam cùng với ISEE-Viện nghiên cứu Xã hội - Kinh tế - Môi trường tổ chức.

Phạm Khánh Bình - thành viên cộng đồng LGBT tại Hà Nội chia sẻ: “Đây là hoạt động ý nghĩa để đưa sự có mặt của người chuyển giới hòa nhập cộng đồng, sự hiện diện của người chuyển giới không còn chịu sự dè bỉu, mỉa mai hay sợ hãi từ mọi người xung quanh nữa”.

Một số hình ảnh trong "Ngày hiện diện" ở Hà Nội:

Hoàng Thương