Tìm kiếm việc làm là nguyện vọng chính đáng của người chuyển giới để đảm bảo sự sinh tồn. Tuy nhiên, vì những khó khăn họ phải đối mặt trong cuộc sống sau khi chuyển giới đã dẫn tới họ  phải làm những công việc chịu sự kỳ thị nặng nề hơn, như đi hát đám ma hoặc thậm chí bán dâm. Theo khảo sát của ISEE, chỉ 12,66% người chuyển giới đi làm trong cơ quan Nhà nước, còn lại họ đều làm nghề tự do như tự kinh doanh riêng, phụ giúp gia đình kinh doanh, ca hát, trình diễn, mại dâm...

Cũng qua khảo sát thì người chuyển giới gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, cả thể chất lẫn tinh thần. Họ không dám đi khám tại các cơ sở y tế vì sợ bị kỳ thị, tự dùng hoóc-môn không có hướng dẫn, phẫu thuật cấy ghép “chui” do không được pháp luật cho phép. Sự kỳ thị, phân biệt đối xử và cả bạo lực từ gia đình và xã hội đã khiến nhiều người trầm cảm, dẫn đến ý định tự tử hoặc hành động tự tử trên thực tế

T.H.