Ngày 14-11, Ban Chỉ đạo Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và Chống khai thác tỉnh Sóc Trăng, tổ chức sơ kết 2 năm triển khai Chỉ thị số 45/CT-TTg về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Theo thống kê, tổng số tàu thuyền khai thác hải sản của tỉnh Sóc Trăng là 1.212 chiếc, với tổng công suất 187.382CV. Trong đó, tàu có chiều dài từ 15m trở lên là 362 chiếc hoạt động tại vùng khơi; tàu khai thác có chiều dài nhỏ hơn là 850 chiếc.

 Sản lượng khai thác năm 2018 đạt 66.332 tấn; năm 2019 ước đạt 67.200 tấn, mang lại kim ngạch xuất khẩu lớn cho tỉnh. Đáng chú ý, từ 2015 đến nay, Sóc Trăng không xảy ra tình trạng tàu cá khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài. 
Từ năm 2015 đến nay, Sóc Trăng không xảy ra tình trạng tàu cá khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài. 

Để đạt được kết quả quả trên, Ban Chỉ đạo IUU tỉnh Sóc Trăng đã thành lập, kiện toàn tổ kiểm tra, kiểm soát về chống khai thác hải sản bất hợp pháp tại cảng cá, bến cá; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền trực tiếp đến ngư dân khai thác trên biển cũng như cấp phát các tờ rơi quy định về khai thác IUU; sơ đồ hoạt động nghề cá trên biển, bản đồ ranh giới biển và bản đồ phân định ranh giới trên biển của tỉnh, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản…

Tàu, thuyền khai thác hải sản đang neo đậu tại Cảng cá Trần Đề (Sóc Trăng).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lê Văn Hiểu cho biết, thời gian qua Ban Chỉ đạo IUU tình đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. 

Đồng thời, đề nghị Ban Chỉ đạo, các ban ngành, đoàn thể liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sở NN&PTNT thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảm bảo 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình phải thực hiện trước khi hoạt động trên biển; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình ngắt kết nối với trạm bờ, không chấp hành ghi chép, nộp báo cáo, nhật ký khai thác. 

Bộ Đội biên phòng, Công an, Thanh tra chuyên ngành thủy sản tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền cho ngư dân về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; không để xảy ra tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài…

Văn Đức - L.Thúy