UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương quy hoạch xây dựng các lò vôi hiện đại nhằm đảm bảo an toàn lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng hiệu quả sản xuất. Hiện các lò vôi trên địa bàn tỉnh chủ yếu sản xuất vôi để cải tạo đất, bón ruộng, ít được sử dụng vào xây dựng.

Lao động làm việc trong các lò vôi thủ công ở Thanh Hoá.

Bắt đầu từ 3-1, UBND huyện Nông Cống đã quyết định tạm dừng hoạt động toàn bộ lò vôi trên địa bàn huyện. Ông Lê Trọng Hùng, Phó chủ tịch UBND huyện Nông Cống cũng cho biết hiện nay toàn huyện Nông Cống còn 7 lò vôi thủ công, tập trung ở xã Hoàng Giang. Các lò vôi này của hộ gia đình đã làm nghề nấu vôi lâu đời, chưa có điều kiện chuyển đổi sang ngành nghề khác.

Công an Thanh Hoá khám nghiệm, điều tra vụ ngộ độc khí CO làm 8 người chết ở xã Hoàng Giang, Nông Cống.

Theo lộ trình và sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, từ nay đến năm 2020, Nông Cống sẽ xóa bỏ 7 lò vôi thủ công ở xã Hoàng Giang. Để chuyển đổi nghề nghiệp, nhằm tạo việc làm cho những người nấu vôi lâu nay, xã Hoàng Giang đang đưa nghề mây tre đan vào địa phương.

Được biết, hiện nay, toàn tỉnh Thanh Hoá có khoảng 200 lò vôi thủ công.

                                                                             

P. Thuỷ