Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long với các Sở Y tế trong việc tăng cường chỉ đạo công tác ATTP để khắc phục những hạn chế, bất cập trong nhiệm vụ này.

Theo Bộ Y tế, thời gian qua đã có nhiều vụ vi phạm về ATTP được phát hiện và xử lý, nhưng nhiều địa phương còn tình trạng ngại va chạm, nể nang trong xử lý vi phạm, công tác phối hợp liên ngành chưa chặt chẽ, đặc biệt là ở tuyến quận, huyện và xã, phường.

Tình trạng kinh doanh, sử dụng phụ gia thực phẩm không đúng qui định gây bức xúc trong nhân dân, một số nơi sử dụng bộ máy và nhân lực quản lý về ATTP chưa hiệu quả.

Trước tình hình trên, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chỉ đạo các Sở Y tế tăng cường truyền thông về ATTP bằng nhiều hình thức; đặc biệt tuyên truyền sâu rộng về qui định xử lý hình sự với các cá nhân, tổ chức phạm tội qui định về ATTP từ 1-7-2016, đồng thời cung cấp thông tin về cơ sở trên đặc biệt chấp hành tốt các qui định về ATTP, cơ sở bán thực phẩm an toàn để người dân biết và lựa chọn. Công bố công khai cá nhân, tổ chức vi phạm về ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng yêu cầu các Sở Y tế tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các qui định về ATTP với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, vật liệu bao gói thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.

Tăng cường lấy mẫu kiểm nghiệm hậu kiểm; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, công bố công khai để người dân biết. Các Sở Y tế cần tham mưu cho chính quyền tổ chức thanh tra hoặc kiểm tra đột xuất để phát hiện kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm,

Thanh Hằng