Tham dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn phụ nữ Bến Tre tiếp tục phát huy truyền thống “đội quân tóc dài” trong phong trào Đồng khởi năm xưa, đặc biệt là tấm gương nữ tướng Nguyễn Thị Định – người con ưu tú của Bến Tre; không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Hội, thu hút ngày càng nhiều phụ nữ tham gia tổ chức Hội.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý các cấp Hội chú trọng đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội; là cầu nối chuyển tải những chủ trương, chính sách, đồng thời chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và hội viên phụ nữ đến với Đảng, Nhà nước. Các cấp Hội tích cực tham mưu, đề xuất các chính sách có liên quan đến phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là việc tham mưu, đề xuất công tác cán bộ, tạo nguồn cán bộ nữ cho Đảng. 

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo, hỗ trợ các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng; thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chỉ đạo các tỉnh, thành Hội trong cả nước tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần chủ động, tự nguyện tiếp nối truyền thống yêu nước, anh hùng, đảm đang của các thế hệ phụ nữ đi trước; tiếp tục thực hiện chủ trương tăng cường, hướng mạnh về cơ sở để hỗ trợ, chăm lo nhiều hơn, tốt hơn cho phụ nữ tại các địa phương.

Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre tập trung thực hiện 3 khâu đột phá: Đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; thực hiện chức năng đại diện, vai trò nòng cốt nhằm bảo vệ và chăm lo quyền lợi của phụ nữ, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ, huy động các tầng lớp phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ; củng cố phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động Hội.

P.V (Theo TTXVN)