Ngoài trường hợp lợn của gia đình ông Nguyễn Đức Nhân (khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú). Đến nay, UBND huyện Đồng Phú còn phát hiện, đàn lợn 9 con của gia đình ông Lê Văn Duẩn và đàn lợn 5 con của hộ ông Nguyễn Tuấn Biết (cùng ngụ ấp 8, xã Tân Lập) cũng được xác định dương tính với dịch tả lợn. 
Nhân viên y tế khẩn trương phòng chống dịch

Ông Nguyễn Văn Tặng, cho biết thêm: Hiện nay, vùng uy hiếp dịch bán kính 3 km bao gồm 3 xã Tân Tiến, Tân Hòa và xã Tân Lợi, vùng giám sát gồm các xã còn lại trong huyện. 

UBND huyện Đồng Phú cũng chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thị trấn Tân Phú, xã Tân Lập triển khai chống dịch, tập trung mọi nguồn lực để dập dịch, thực hiện khẩn trương các biện pháp. Trong thời gian có dịch, tạm dừng các hoạt động buôn bán vận chuyển lợn và các sản phẩm của lợn bị nhiễm bệnh ra vào vùng có dịch.

Cùng ngày, Cục Thú y vùng 6, Sở NN và PTNT tỉnh Bình Phước, UBND huyện Đồng Phú cùng các địa phương đang phối hợp chặt chẽ để giám sát, triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch, khống chế không để dịch tả lợi châu Phi lan rộng.

Đức Trung