Bên cạnh đó, Chi cục đã lấy 1.764 mẫu thực phẩm gửi xét nghiệm, phát hiện 107 mẫu không đạt về chỉ tiêu vi sinh vật, hóa học và theo hồ sơ cơ sở tự công bố. Xét nghiệm nhanh 137.531 trên tổng số 152.693 mẫu, đạt 90,1%. Xét nghiệm 191 mẫu nước tiểu lợn phát hiện 7/191 mẫu dương tính với Salbutamol.

Được biết, năm 2016, thành phố Hà Nội đề ra mục tiêu 80% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế, 90% người quản lý và 80% người tiêu dùng có kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm; 100% các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nắm được quy trình, điều kiện sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn; diện tích sản xuất rau an toàn đạt 5.500ha; số sản phẩm gia súc, gia cầm tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn thành phố được kiểm soát đạt 50%; có 50% vùng nuôi thủy sản tập trung được giám sát dư lượng hóa chất độc hại.                            

Hải Châu