Thực hiện Đề án 896 của Chính phủ về “Đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư”, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi chức năng của hệ thống sản xuất cấp, quản lý chứng minh nhân dân sang sản xuất, cấp, quản lý thẻ căn cước công dân; phân công rõ trách nhiệm đối với các phòng nghiệp vụ và công an 27 huyện, thị xã, thành phố.

Cùng với việc phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Căn cước công dân, từ đầu năm 2017 đến nay, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh đã tiếp nhận 307.587 hồ sơ đề nghị cấp thẻ căn cước công dân (tăng 30,12%) so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó đã bàn giao 254.425 thẻ căn cước công dân cho Công an các huyện, thị xã, thành phố để trả cho công dân; hướng dẫn Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với bưu điện chuyển phát 140.850 thẻ căn cước công dân đến tận tay công dân khi có yêu cầu…

Trong quá trình tiếp nhận, thực hiện quy trình quản lý, cấp thẻ căn cước công dân, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã phát hiện 149 trường hợp khai man, giả mạo, tráo người làm thẻ căn cước công dân, phạt tiền nộp ngân sách Nhà nước hơn 179 triệu đồng.

Đình Hợp