Tại Phường Tân Thạnh, nước ngập sâu cao đến nửa mét
Người dân nhanh chóng di chuyển vật dụng lên nơi cao ráo
Tuy nhiên nước vẫn ngập sâu
Nước lên quá nhanh, nhiều vật dụng chưa kịp dọn xong đã bị nước ngập 
Chiếc xe máy cũng chìm trong biển nước
Trong khi đó nhiều người lại thích thú với trận ngập này
Hà Vy