Năm 2011, được sự tin tưởng của bà con, bà Hội đảm nhận chức vụ Chủ tịch xã Hướng Tân. Trên cương vị mới, bà cùng với Đảng ủy và cấp dưới chung tay tháo gỡ từng bước khó khăn trong đời sống của đồng bào Pa Cô, Vân Kiều nơi đây.

Bà đã có nhiều sáng kiến trong phát triển sản xuất nông-lâm nghiệp, nhất là mô hình chăn nuôi gia súc bán thả rong; mô hình vận động bà con trồng lúa nước có bón phân; mô hình trồng rừng sản xuất xen lẫn rừng phòng hộ đi đôi với công tác quản lý, bảo vệ rừng được giao tận từng hộ dân, thôn bản; chú trọng thúc đẩy phát triển kinh tế ở một bộ phận đồng bào đi kinh tế mới để nâng cao đời sống;...

Những sáng kiến, việc làm của bà đều mang lại kết quả tốt, được bà con địa phương tin tưởng, làm theo. Đến nay, hầu hết hủ tục, sự lạc hậu đều đã được xóa bỏ, nhường lại cho phát triển, văn hóa và văn minh của bản làng.

Chỉ tính 5 năm qua, tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo ở xã Hướng Tân đã được kéo giảm rất đáng kể, từ hơn 80% nay xuống còn 52%. Bà Hội tâm sự: “Mặc dù đói nghèo đã được đẩy lùi cơ bản, nhưng vẫn rất cần có những cơ chế, chính sách để người dân Hướng Tân thoát nghèo bền vững và từng bước hướng tới làm giàu”...

Phan Thanh Bình