Theo đó, Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau tiếp nhận rác vào lúc 18 giờ ngày 7-2 (mùng 3 tết) và vận hành vào lúc 8 giờ ngày 8-2 (ngày mùng 4 tết). 

Ngày đầu tiên vận hành trở lại, nhà máy xử lý hơn 80 tấn rác; ngày thứ 2 xử lý trên 100 tấn rác thải. 

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau chấp thuận để chủ đầu tư Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau ngưng hoạt động trong 3 tháng để bảo trì, bảo dưỡng từ ngày 27-7-2018 và yêu cầu các huyện trên địa bàn chủ động bãi tạm trữ rác.  

Hàng trăm tấn rác ở Cà Mau bị tồn đọng khi Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau ngưng hoạt động. 

Khi hết hạn tạm ngưng hoạt động, Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau tiếp tục xin tạm ngưng thêm 3 tháng. Đầu tháng 11-2018, UBND tỉnh Cà Mau có công văn không đồng ý và yêu cầu chủ đầu tư phải nhanh chóng đưa nhà mày đi vào hoạt động. 

Hơn 1 tháng sau Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau vẫn chưa đi vào hoạt động, UBND tỉnh Cà Mau đã làm việc với nhà đầu tư và tiếp tục yêu cầu doanh nghiệp này phải đảm bảo nhà máy đi vào hoạt động chính thức trước ngày 20-12. 

Sau 2 lần UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu thì đến ngày 8-2 Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau đi vào hoạt động. 

Được biết, Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau tiếp nhận rác thải của cả tỉnh Cà Mau khoảng 180 tấn/ngày.

Đức Văn