Đây là hoạt động nhằm tạo cơ hội hợp tác hiệu quả hơn giữa các nhà đầu tư và nhà khoa học, để nâng cao khả năng ứng dụng và thương mại hoá của các dự án nghiên cứu khoa học.

Theo đó, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam và Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp KHCN Việt Nam sẽ hợp tác toàn diện để đưa nhanh những kết qủa nghiên cứu công nghệ của Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam vào sản xuất kinh doanh. 

Với mục tiêu này, 2 bên sẽ triển khai chuỗi các hoạt động, gồm lựa chọn kết quả nghiên cứu công nghệ của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm để giới thiệu tới các nhà đầu tư, các doanh nghiệp; tổ chức các buổi hướng dẫn cách xây dựng, trình bày đề án, kế hoạch kinh doanh kết quả KHCN để trình bày, kêu gọi đầu tư từ các nhà đầu tư, doanh nghiệp; trình bày đề án, kế hoạch hợp tác kinh doanh phát triển sản phẩm KHCN.

Sau khi thẩm định từ 200 công nghệ sẵn sàng chuyển giao, Viện Hàn lâm và Quỹ khởi nghiệp Việt Nam đã chọn được 6 công nghệ có khả năng sản xuất thành hàng hóa KHCN được các nhà đầu tư quan tâm, để triển khai hợp tác sản xuất, kinh doanh giữa các nhà khoa học và doanh nghiệp.

Lễ ký kết

Các công nghệ được tuyển chọn gồm: Công nghệ sinh học trong tạo giống cây ba kích để sản xuất dược liệu chất lượng cao của Viện Công nghệ sinh học; Công nghệ bào chế và sản xuất dược phẩm, thực phẩm chức năng từ dược liệu chất lượng cao của Viện Hóa học; Công nghệ Nano trong nâng cao giá trị, chất lượng dược phẩm Việt Nam, Viện khoa học vật liệu; Công nghệ Plasma lạnh trong sản xuất thiết bị hỗ trợ điều trị trong bệnh viện, Viện Vật lý; Công nghệ nhận dạng để sản xuất thiết bị hỗ trợ người khiếm thị đọc sách, Viện Công nghệ thông tin; Công nghệ bảo mật, giám sát thông tin kinh doanh trên mạng xã hội, Viện Công nghệ thông tin.

Các nhà khoa học và nhà đầu tư trao đổi hợp tác

Tại buổi lễ, nhà khoa học Hà Phương Thư, bà Nguyễn Thị Hòe - Chủ tịch tập đoàn sơn KOVA, đại diện Tổng Công ty thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA)… đã cùng trao đổi kinh nghiệm hợp tác đầu tư để đưa các nghiên cứu khoa học vào sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội. 

Có nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khoa học nếu được ứng dụng sẽ rất tốt cho đời sống, nhưng lại không nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp, chủ đầu tư. Nguyên nhân là bởi vẫn thiếu sợi dây kết nối 5 nhà, đó là nhà quản lý, nhà khoa học, nhà báo, nhà đầu tư và người dân. 

Ông Phan Văn Kiệm, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam hy vọng với bước khởi đầu này của Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam và Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp KHCN Việt Nam, các doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ tạo được những mô hình thành công, tạo ra được giá trị gia tăng của sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng, tạo được sự lan tỏa trong xã hội.

Thanh Hằng