HĐXX đã chấp nhận đơn khởi kiện của 33 hộ dân, buộc các DNDN có trách nhiệm bồi thường theo số tiền đã thống kê có xác nhận của cơ quan chức năng, với tổng số tiền gần 14 tỉ đồng.

Hình cá lồng bè chết trên sông Chà Và

Viện Tài nguyên và Môi trường cũng đã xác định được tỉ lệ đóng góp ô nhiễm của từng DN, làm cơ sở để xác định số tiền phải bồi thường cho người nuôi cá. Cơ quan chức năng đã lấy báo cáo trên làm căn cứ để yêu cầu từng DN đền bù thiệt hại cho từng hộ nuôi cá.

Liên quan đến vụ việc, trong năm 2015, người dân nuôi cá lồng bè tại sông Chà Và chịu thiệt hại nặng nề vì cá chết. Cơ quan chức năng đã vào cuộc và qua khảo sát, xác định được 14 DN xả thải ra môi trường khiến cá chết, từ đó cũng đã có báo cáo xác định thiệt hại hơn 18 tỉ đồng.

Qua nhiều lần đối thoại không thành, người dân đã làm đơn khởi kiện ra tòa yêu cầu được đền bù thiệt hại.

Sau 3 lần hòa giải, có 2 DN đã chấp nhận bồi thường, riêng 12 DN không chịu thỏa thuận nên tòa án quyết định đưa ra xét xử.

Hải Âu