Theo đó, Sở  TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với 61 số điện thoại QCRV vi phạm quy định. Đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về sở TT&TT trước ngày 10-12.

Được biết, đây là lần thứ 48 Sở TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định, nâng số lượng thuê bao QCRV bị cắt dịch vụ trên địa bàn lên con số hơn  6.000 thuê bao.

H.T.