Trong đó, cơ quan này đã đề nghị trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ 360 nghìn đồng/ người/ tháng lên 540 nghìn đồng/ người/ tháng đối với thanh niên xung phong tập trung tham gia kháng chiến hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương không còn khả năng lao động và sống cô đơn, không nơi nương tựa.

Đối với thanh nhiên xung phong đã hưởng chế độ trợ cấp một lần 1,5 triệu đồng theo Quyết định số 140 của Thủ tướng Chỉnh phủ, nay không còn khả năng lao động, sống cô đơn, không nơi nương tựa nên được xét hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

H.A.