Hiện nay, cả nước tồn đọng khá lớn hồ sơ đề nghị công nhận người có công với cách mạng. Không chỉ thế, còn xuất hiện tình trạng hồ sơ giả, lợi dụng chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước để trục lợi, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, bức xúc đối với người có công với cách mạng.

 Năm 2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chủ trương thí điểm tại 9 tỉnh: Lai Châu, Bắc Cạn, Thái Bình, Đà Nẵng, Long An, Tiền Giang, Ninh Thuận, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi triển khai xem xét, xác nhận người có công với cách mạng theo quy trình chặt chẽ, công khai, dân chủ, phát huy đúng trách nhiệm của các cấp, các ngành.

 Tổ công tác Trung ương thống nhất đề nghị xác nhận 86 trường hợp người có công với cách mạng: 75 liệt sĩ thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, 11 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh thời kỳ chống Mỹ.

 Qua thí điểm giải quyết hồ sơ người có công với cách mạng tồn đọng cho thấy việc nắm bắt tình hình, theo dõi hồ sơ không chặt nên có nơi báo cáo số liệu không chính xác. Ở các địa phương vẫn có trường hợp xác lập hồ sơ chưa chặt chẽ, thiếu chuẩn xác, chất lượng hồ sơ chưa đảm bảo. Nhất là chưa coi trọng đúng mức việc đánh giá các yếu tố thể hiện trong hồ sơ.

 Từ kết quả đạt được và kinh nghiệm rút ra từ việc triển khai thí điểm, trong năm 2017 và các năm sau sẽ tiếp tục thực hiện ở các địa phương còn lại theo hướng khẩn trương, chặt chẽ, nghiêm túc, nêu cao trách nhiệm của các cấp, ngành. Sẽ xử lý nghiêm minh các trường hợp lợi dụng chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước để trục lợi cá nhân.

Hải Châu