Nhằm đảm bảo ANTT, TTATGT đối với lĩnh vực này, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Chi hội Tàu du lịch Hạ Long triển khai phát động phong trào toàn dân BVANTQ, xây dựng mô hình tự quản ANTT, TTATGT với nội dung “ba không” (không để xảy ra tai nạn; không có trộm cắp; không có cán bộ, nhân viên, thủ thủy, thuyền viên nghiện ma túy và mắc các TNXH). 

Sau 5 năm triển khai, mô hình đã đem lại hiệu quả tích cực, phát huy được sức mạnh tổng hợp của quần chúng, đảm bảo giữ gìn ANTT và TTATGT trên Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long. 

Để làm được điều này, các đơn vị đã chọn ra 9 doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách du lịch ở TP Hạ Long triển khai làm điểm. Sau đó rút kinh nghiệm, triển khai nhân rộng mô hình tới 37 doanh nghiệp với 136 tàu lưu trú và 88 tàu tham quan. 

Tuấn Hương