Khu vực xảy ra động đất có tọa độ 21.991 vĩ độ Bắc, 103.092 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Đây là trận động đất thứ 3 xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên kể từ đầu tháng 4 tới nay.

Trước đó, vào ngày 10/4, ở huyện Điện Biên đã xảy ra động đất 2,9 độ richter. Chỉ 13 ngày sau, một trận động đất khác có độ lớn 2,9 độ richter lại xuất hiện ở huyện Điện Biên Đông. 

Theo đánh giá, đây đều là những trận động đất nhỏ, không có khả năng gây thiệt hại về người và tài sản.

Vị trí nơi xảy ra động đất 

Điện Biên là địa phương có đới đứt gãy đang hoạt động. Trong lịch sử, nơi đây từng xuất hiện trận động đất có cường độ lên tới 6,8 độ richter. 


K. Vy