Vị trí nơi xảy ra động đất có toạ độ 21.388 độ vĩ Bắc, 102.971 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 15 km. Theo nhận định, đây là trận động đất nhỏ, không có khả năng gây thiệt hại về người và của.

Điện Biên là địa phương có đới đứt gãy đang hoạt động. Gần đây nhất, vào ngày 30-7-2016, một trận động đất 3,1 độ richter cũng đã xảy ra tại địa phương này (huyện Mường Nhé).

Vị trí nơi xảy ra động đất 

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang theo dõi diễn biến của trận động đất này. 


K. Vy