Theo đó, tổng diện tích khu đất nghiên cứu quy hoạch trên khoảng 24ha; quy mô dân số căn cứ theo số liệu điều tra hiện trạng thực tiễn, phù hợp với yêu cầu của Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch phân khu đô thị H1-2 tỷ lệ 1/2000.

Khu đất nghiên cứu lập lập quy hoạch có phía Bắc là đường Kim Mã; phía Nam là đường Nguyễn Công Hoan và Đài Truyền hình Việt Nam; phía Đông là đường Ngọc Khánh; phía Tây là đường Nguyễn Chí Thanh.

Mục tiêu của quy hoạch nhằm phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng triển khai dự án, dân cư, xã hội, kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; các quy định của quy hoạch chung, quy hoạch phân khu có liên quan đến khu vực quy hoạch.

N.Y.