Việc kiểm tra sẽ được tiến hành toàn diện, bao gồm việc thực hiện theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, xây dựng và vận hành các trạm xử lý nước thải, chất thải… Đoàn kiểm tra liên ngành bắt đầu hoạt động từ ngày 5-5. Kết quả kiểm tra sẽ được thông tin đến các cơ quan quản lý nhà nước, các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong lúc Bộ Khoa học và Công nghệ đang tìm nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung, Bộ Tài nguyên – Môi trường sẽ lập các trạm quan trắc đối với một số nhà máy đang xả thải lớn ra môi trường biển, đảm bảo các nguồn thải này phải được kiểm soát, công khai, thuận tiện cho hoạt động giám sát thường xuyên.

K.Vy