Khu vực xuất hiện động đất có tọa độ 15.254 vĩ độ Bắc, 108.157 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 5 km. Theo nhận định, đây là trận động đất nhỏ, không có khả năng gây thiệt hại về người và tài sản. Ngày 21-9, tại khu vực này cũng xảy ra trận động đất có độ lớn tương tự.

Kể từ khi thuỷ điện Sông Tranh 2 đi vào hoạt động, địa bàn các huyện Bắc Trà My, Nam Trà My thường xuyên xuất hiện động đất. Các trận động đất này được xem là có nguồn gốc kích thích từ hoạt động tích nước hồ chứa. 

Nơi xảy ra động đất 
K. Vy