Khu vực xuất hiện động đất có toạ độ 15.269 vĩ độ Bắc, 108.125 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 11 km. Theo nhận định, đây là trận động đất nhỏ, không có khả năng gây thiệt hại về người và tài sản.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này để kịp thời cảnh báo người dân. 

Vị trí nơi xuất hiện động đất 

K. Vy