Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần-Viện Vật lý Địa cầu vừa phát đi thông báo, khoảng 0h8’ hôm nay, một trận động đất có độ lớn 2.6 độ Richter xảy ra tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Bản đồ tâm chấn động đất

Trận động đất này có độ sâu chấn tiêu khoảng 14.3 km.

Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.


Hà Vy