Trước đó, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bến Tre kết luận Chi ủy chi bộ Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã vi phạm đến mức phải có hình thức kỷ luật, UBKT Tỉnh ủy chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định.

Đối với bà Phạm Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre với vai trò, trách nhiệm là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quy chế làm việc của Chi ủy; chưa kịp thời chỉ đạo rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế quản lý, sử dụng các nguồn tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ đúng theo quy định. 

Bà Phạm Thị Thanh Thảo thiếu kiểm tra, giám sát để Hội LHPN thực hiện sai các quy định về quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách từ năm 2015 - 2018. UBKT Tỉnh ủy Bến Tre xác định những sai phạm của bà Thảo đến mức phải xử lý kỷ luật.

Đối với bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phó Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, UBKT Tỉnh ủy Bến Tre xác định những sai phạm của bà Oanh đến mức phải xử lý kỷ luật, UBKT Tỉnh ủy tiếp tục xem xét theo quy định. 

Đối với bà Nguyễn Thị Kim Thoa và bà Võ Ái Hòa, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHPN, UBKT Tỉnh ủy Bến Tre xác định có vi phạm nhưng chưa đến mức thi hành kỷ luật, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu phê bình, kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Trần Lĩnh