Cụ thể, theo kết luận của Thanh tra tỉnh Sóc Trăng, dự án mở rộng đường Lê Hồng Phong (đoạn từ chợ Mùa Xuân, TP Sóc Trăng đến ngã ba Trạm Máy kéo thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên) và dự án xây dựng đê bao chống ngập úng vùng trũng thị xã Ngã Năm do Ban Quản lý (BQL) dự án 2 làm chủ đầu tư đã kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ trong quá trình điều hành, quản lý dự án. 

Các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công thực hiện chưa tốt vai trò, trách nhiệm, như: lập dự toán thừa khối lượng, thi công thiếu khối lượng so với thiết kế; nghiệm thu thanh toán không đúng thực tế thi công. 

Tổng sai phạm qua thanh tra của các dự án này là trên 962 triệu đồng. Trong đó, dự toán thừa khối lượng so với thiết kế trên 221 triệu đồng; thi công chưa đảm bảo khối lượng so với thiết kế trên 740 triệu đồng. 

Dự án mở rộng đường Lê Hồng Phong từ TP Sóc Trăng đến huyện Mỹ Xuyên đã hoàn thành

Từ đó, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với tập thể Ban Giám đốc Sở NN&PTNT Sóc Trăng, BQL dự án 2, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những sai phạm trên; yêu cầu các đơn vị xem xét trách nhiệm đối với các cá nhân được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thẩm định dự toán để xẩy ra các sai phạm nói trên. 

Về xử lý kinh tế, thu hồi trên 962 triệu đồng do nghiệm thu, thanh toán chưa đúng quy định đối với các đơn vị thi công. 

Trong đó, dự án mở rộng đường Lê Hồng Phong trên 231 triệu đồng; dự án xây dựng đê bao chống ngập úng vùng trũng thị xã Ngã Năm trên 730 triệu đồng.

Còn tại Trung tâm Giám định y khoa Sóc Trăng và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), Thanh tra tỉnh Sóc Trăng phát hiện công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí vi phạm nguyên tắc tài chính với tổng số tiền trên 1,7 tỉ đồng. 

Trong đó, Trung tâm Giám định y khoa là trên 1,7 tỉ đồng, Chi cục ATVSTP 51,3 triệu đồng. 

Cụ thể, tại Trung tâm Giám định y khoa vi phạm các khoản, gồm: Khoản kinh phí xin hỗ trợ từ ngân sách nhà nước năm 2016 sai qui định; khoán tiền nhiên liệu, điện thoại hàng tháng chưa đúng đối tượng; thanh toán cho Hội đồng giám định y khoa không văn bản qui định; không ban hành định mức kinh tế kỹ thuật; chi lặp nhiều lần trong cùng một đối tượng giám định; thanh toán sai đối tượng sử dụng quỹ phúc lợi hỗ trợ người ngoài cơ quan; thu chi nguồn khám sức khỏa không ra biên lai thu phí; quản lý, sử dụng và hạch toán tài sản cố định, công cụ dụng dụng cụ, tổng số tiền sai phạm trên 1,7 đồng. 

Đối với Chi cục ATVSTP vi phạm nguồn kinh phí tự chủ, nguồn kinh phí không tự chủ và các nguồn thu khác với tổng số tiền 51,3 triệu đồng.

Từ đó, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đề nghị Giám đốc Trung tâm Giám định y khoa tỉnh chịu trách nhiệm thu hồi số tiền trên 1,567 tỉ đồng, gồm: Khoản kinh phí xin hỗ trợ từ ngân sách nhà nước năm 2016 sai qui định là 1,38 tỉ đồng; chi thu nhập tăng thêm, chi tiếp khách không chứng từ trên 50,6 triệu đồng; thanh toán cho Hội đồng giám định y khoa không văn bản qui định, trùng lặp nhiều nội dung trên một hồ sơ giám định trên 96,5 triệu đồng; thanh toán sai đối tượng trên 40,5 triệu đồng. 

Không thu hồi trên 115 triệu đồng do thanh toán chứng từ chưa đúng trình thự, thủ tục; trong đó, Trung tâm Giám định y khoa trên 63 triệu đồng, Chi cục ATVSTP 51,3 triệu đồng.

Đức Văn - C.Xuân