Phát biểu trong buổi lễ mít tinh ông Mai Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, từ năm 1993, Kiên Giang phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm HIV, từ đó đến nay (tháng 10-2017) đã có 5.080 người nhiễm mới; số người chuyển sang bệnh AIDS là 3.060 người, trong đó đã tử vong là 1.350 người.

Ông Mai Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phát biểu tại buổi mít tinh.

Ông Mai Văn Huỳnh đề nghị, nhân dịp này các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, triển khai các biện pháp nâng cao nhận thức về phòng, chống lây nhiễm, chăm sóc và điều trị  HIV/AIDS của công nhân, viên chức, lao động và các tầng lớp nhân dân.

Đông đảo người dân đến tham dự buổi mít tinh.

Đặc biệt, nhóm người dễ bị tổn thương, người có hành vi cao dễ lây nhiễm HIV, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa; không kỳ thị, phân biệt, đối xử và tăng cường hỗ trợ với người nhiễm và người bị ảnh hưởng HIV/AIDS; mở rộng độ bao phủ, để tiếp cận và nâng cao các dịch vụ phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS, như chương trình cung cấp, tiếp thị bao cao su, bơm kim tiêm, chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện thay thế Methadon; kiện toàn hệ thống các phòng tư vấn xét nghiệm HIV, phòng kháng điều trị ngoại trú ARV. 

Tăng cường giới thiệu tiếp cận các cơ sở dịch vụ dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS sẵn có trên địa bàn tỉnh, bao gồm cả chuyển tiếp và chuyển tuyến; tiếp tục huy động và đầu tư các nguồn lực, đẩy mạnh phong trào phòng, chống HIV/AIDS, tại cộng đồng dân cư, sự đồng tâm hợp lực của cả hệ thống chính trị và của toàn dân vào công cuộc phòng, chống HIV/AIDS .

Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang từ nay đến ngày 15-12-2017.

Đức An