Đặc biệt không thực hiện công việc phải cắt điện trên lưới trừ sự cố. Theo đó, trong các ngày Lễ Noel (từ 0h ngày 24-12 đến hết 24h ngày 25-12-2019), Tết Dương lịch (từ 0h ngày 31-12-2019 đến hết 24h ngày 1-1-2020), Tết Nguyên đán 2020 (từ 0h ngày 24-1-2020 tức ngày 30 Tết đến hết 24h ngày 27-1-2020 tức ngày mùng 3 Tết), các đơn vị không thực hiện các công việc phải cắt điện trên lưới làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố. 

Các đơn vị cần tăng cường kỷ luật trong vận hành, bảo vệ an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, tăng cường lãnh đạo, nhân viên trực vận hành, sửa chữa điện 24/24. 

Đồng thời, Tổng Công ty cũng đã yêu các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, củng cố lưới điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, tin cậy cho khách hàng sử dụng điện, các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá, nghệ thuật trong dịp Lễ, Tết và chú ý đảm bảo điện cho các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các mặt hàng phục vụ Tết năm 2020. 

L.Hiệp