Ngày 24-11, UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 80 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn. Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh chủ trì Hội nghị.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Trong 5 năm qua, UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố phối hợp với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể xã hội trong tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 80 của Chính phủ; đề ra nhiều biện pháp giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, cá nhân điển hình luôn được quan tâm.

Điển hình, mô hình 4 + 1 đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc quản lý người chấp hành xong án phạt tù, góp phần kéo giảm tỉ lệ tái phạm tội. Qua đó, lực lượng chức năng đã hỗ trợ vay vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 377 người có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình huy động vốn của các doanh nghiệp thành lập “Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng động” của huyện Tân Châu đã huy động được 160 triệu đồng, hỗ trợ 2 người chấp hành xong án phạt tù học nghề lái xe với tổng số tiền 20 triệu đồng và đang tiếp tục xem xét, hỗ trợ vốn cho những người chấp hành xong án phạt tù khác có hoàn cảnh khó khăn…

Dịp này, UBND tỉnh Tây Ninh trao tặng Bằng khen cho 23 tập thể, cá nhân; Công an tỉnh Tây Ninh tặng Giấy khen cho 24 tập thể, cá nhân, vì có thành tích xuất sắc qua 5 năm thực hiện Nghị định số 80 của Chính phủ.

T.Nhung – M.Nhật