Công văn đề nghị Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, quán triệt tới các cơ sở lưu trú du lịch, khu du lịch và điểm du lịch trên địa bàn nghiêm túc giải quyết các vấn đề rác thải nhựa bằng các hành động cụ thể như: giảm thiểu, hạn chế sử dụng túi nilon và đồ nhựa dùng một lần tại đơn vị; phân loại, thu gom, tái chế rác thải nhựa hoặc vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định; tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; khuyến khích sử dụng bao bì, túi đựng nhiều lần..

Khởi động chương trình hành động chung tay bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa tại Phú Thọ

Đồng thời Tổng cục Du lịch cũng yêu cầu các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố tiếp tục triển khai chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 1857/BVHTTDL-TCDL ngày 15-5-2019 về việc bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi nilon, ống hút nhựa, cốc nhựa dùng một lần tới các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, khu du lịch, điểm du lịch.


N.H