Giai đoạn 2006- 2015, Quảng Trị được bố trí 241,787/500 tỉ đồng (đạt 40% kế hoạch), 2016 – 2018 chỉ 19,455/80 tỉ đồng (đạt 24% kế hoạch) để tu sửa, nâng cấp hệ thống đê điều nhằm đảm bảo phục vụ sản xuất cũng như góp phần làm giảm nhẹ hậu quả thiên tai. 

Do nguồn ngân sách tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, trong khi nhu cầu đầu tư hệ thống hạ tầng thiết yếu trên địa bàn là rất lớn; việc cân đối từ nguồn ngân sách địa phương để phục vụ công tác tu bổ, nâng cấp đê điều vì thế còn rất hạn chế. 

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng chiều dài đê trên địa bàn đã được sửa chữa, nâng cấp là 129,95 km, còn 50,59 km chưa được đầu tư nâng cấp, tu bổ vẫn đang trong tình trạng sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây rủi ro, nhất là trong mùa mưa bão đang đến gần.

THANH BÌNH