Trước tình hình rét đậm, rét hại được dự báo kéo dài ở các tỉnh phía Bắc, Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã có công văn gửi các Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố phía Bắc chủ động phòng chống đói, rét cho vật nuôi. 

Theo đó, tập trung chỉ đạo và áp dụng các biện pháp hiệu quả để phòng, chống đói rét cho vật nuôi nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại đối với chăn nuôi ở địa phương. 

Giao trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền cơ sở và người đứng đầu thôn, bản phối hợp với các đoàn thể để huy động nguồn nhân lực tại chỗ, bám sát địa bàn, khẩn trương áp dụng các biện pháp chống đói, rét cho vật nuôi. 

Đồng thời, chủ động sử dụng ngân sách dự phòng của địa phương để đáp ứng kịp thời công tác phòng, chống đói rét cho vật nuôi, hỗ trợ vật tư, kinh phí cho các hộ chăn nuôi nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bảo dân tộc thiểu số để gia cố, che chắn chuồng trại và mua thức ăn bổ sung cho vật nuôi. 

D.L.