Đoàn do đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực HLHPNVN làm trưởng đoàn, đi thăm và chúc tết các xã đảo thuộc tỉnh Kiên Giang từ ngày 20 đến 23-1.

Trao học bổng cho học sinh ở xã Thổ Châu huyện Phú quốc.

Chuyến đi của đoàn nhằm kịp thời động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo vùng biển Tây Nam khắc phục mọi khó khăn, yên tâm công tác gắn bó với biển đảo, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức thi đua huấn luyện, sẵn sáng chiến đầu, lao động sản xuất và tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân dân. 

Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực HLHPNVN (bên phải) trao tặng quà cho Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải Quân. 


Đoàn đến thăm đền thờ xã Thổ Châu huyện Phú Quốc.

Đoàn đã đến thăm và chúc tết tại Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân, Lữ đoàn 127, Tiểu đoàn 551, Tiểu đoàn 563; Tiểu đoàn 553; Tiểu đoàn 565. Viếng đền thờ xã Thổ Châu và trao 14 hộ dân nghèo của xã Thổ Châu, viếng đền thờ xã An Sơn huyện Kiên Hải, thăm, chúc tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Nam Du và trao 10 phần quà cho hộ nghèo. 

Ngày 23-1, đoàn đến xã Tiên Hải thị xã Hà Tiên và trao 10 phần quà cho hộ dân nghèo của xã. Ngoài ra, chuyến đi của đoàn cũng trao tặng 65 xuất học bổng cho học sinh cấp 1 và 2 của 3 xã Thổ Châu huyện Phú Quốc, xã An Sơn huyện Kiên Hải, xã Tiên Hải thị xã Hà Tiên.

Đức An