Cụ thể, theo ông Thái, trên 800 tấn chất thải, tro xỉ, bụi cháy và trên 1.000 tấn phế thải xây dựng, sắt thép đã được vận chuyển, thu gom. Bộ Tư lệnh Hóa học đã hoàn thành việc tẩy độc khu vực 1 với diện tích 2.500m2, dự kiến hoàn thành khu vực 2, khu vực 3 trước ngày 8-10.

Ông Thái cũng cho biết thêm, mọi xe chở chất thải đều được Viện Hoá học Quân sự (Bộ Tư lệnh Hoá học) phun tẩy, phong tỏa trước khi đưa đi, đảm bảo không gây ra ô nhiễm. Tất cả chất thải đều được đóng bao bì theo đúng quy trình công nghệ, đảm bảo không làm phát tán ô nhiễm ở bãi rác Nam Sơn.

Trúc Linh