Theo Bộ NN&PTNT, hiện đang mùa vụ chính của vụ cá Bắc năm 2017-2018, đồng thời là thời điểm chuẩn bị hàng hải sản phục vụ sau Tết Nguyên đán. 

Do vậy, trong những ngày của dịp Tết Mậu Tuất 2018, sẽ có nhiều tàu cá, ngư dân bám biển sản xuất trên khắp các vùng biển xa, vừa làm kinh tế, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo của Tổ quốc.

Ngư dân trúng vụ cá lớn.

Để kịp thời động viên tinh thần cho ngư dân, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình khai thác hải sản của ngư dân trên các vùng biển để kịp thời hỗ trợ ngư dân yên tâm sản xuất một cách an toàn, hiệu quả.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể có liên quan tổ chức tốt lễ ra quân, lễ cầu ngư khai thác hải sản sau Tết…

Bộ NN&PTNT cũng đề nghị các tỉnh tổng hợp chi tiết danh sách các ngư dân bám biển trong dịp Tết Nguyên đán để Bộ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

C.L.