Đây là chương trình được Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TBXH), Văn phòng HRD tại Việt Nam, Văn phòng IM Japan tại Việt Nam tổ chức. Tại hội chợ, người lao động được tuyển vào các ngành nghề đa dạng cùng mức lương hấp dẫn, phù hợp với những người đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan về nước. 

Người lao động còn được tư vấn về việc làm và các kỹ năng phỏng vấn; tư vấn hướng nghiệp và các chính sách pháp luật; cung cấp thông tin thị trường lao động; đồng thời có cơ hội tìm kiếm, thay đổi việc làm, học nghề và xuất khẩu lao động; được tham gia phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp với các nhà tuyển dụng là những doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Hàn Quốc, Nhật Bản. 

P.H.