Năm năm qua, Sở Y tế - cơ quan thường trực phòng chống tác hại (PCTH) thuốc lá tỉnh Thái Nguyên đã biên soạn, phát hành trên 300.000 tài liệu bao gồm tờ rơi, sổ tay hỏi đáp, băng rôn, áp phích tuyên truyền về PCTH thuốc lá, sản xuất trên 22.000 biển cấm hút thuốc lá và cấp phát cho 470 đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.

Ra quân tuyên truyền mô hình môi trường không khói thuốc lá.

Sở Y tế Thái Nguyên phối hợp với các ban ngành, đoàn thể như: Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Công thương, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, các cơ quan thông tấn báo chí… tổ chức các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, tổ chức cuộc thi tìm hiểu, hình ảnh minh họa, truyền thông nội bộ để tuyên truyền đến người dân và cán bộ nhân viên trong các cơ quan đơn vị hành chính. 

Nội dung tuyên truyền tập trung vào chính sách pháp luật về PCTH của thuốc lá, tác hại của thuốc lá với sức khỏe; tác hại của việc sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng thuốc lá nhập lậu; các biện pháp cai nghiện thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và môi trường sống không có khói thuốc; quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức cá nhân trong phòng chống tác hại của thuốc lá.

Dưới sự hỗ trợ của Quỹ PCTH thuốc lá (Bộ Y tế), 24 trường THPT và 9/9 huyện đoàn trên toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức các hội thi Tìm hiểu Luật PCTH thuốc lá. Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền cho đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh hiểu rõ hơn về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người cũng như những chính sách pháp luật về PCTH thuốc lá, góp phần làm giảm tình hình hút thuốc trong thanh thiếu niên, giảm bệnh tật do khói thuốc gây ra.

Tỉnh Thái Nguyên có nhiều hình thức tuyên truyền mô hình môi trường không khói thuốc lá

Các hình thức và nội dung tuyên truyền được gắn với phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, trường học thân thiện, các bệnh viện xây dựng Quy tắc ứng xử nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt là phong trào thi đua đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh… Xây dựng thành công các mô hình trường học, bệnh viện không khói thuốc, các chi hội nông dân, hội phụ nữ  nói không với thuốc lá… 

Ngoài ra, mở nhiều chuyên trang, chuyên mục trên Báo Thái Nguyên, Đài PTTH tỉnh và Bản tin ngành Y tế nhằm chuyển tải tin, bài tuyên truyền rộng rãi về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung Luật PCTH của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật tới đông đảo quần chúng nhân dân.

Cùng với tác động vào nhận thức của cán bộ công nhân viên chức lao động, vai trò trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trường học trong PCTH thuốc lá cũng được phát huy. 100% các đơn vị đưa nội dung PCTH của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào nội quy, quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị. Song song với đó là kiểm tra, đôn đốc, động viên CBCCVCLĐ thực hiện nghiêm Luật PCTH thuốc lá. Đây cũng được xem là một trong những tiêu chí bình xét, phân loại thi đua cuối năm.

Với những nỗ lực như trên, cuộc chiến PCTH thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại các cơ quan đơn vị… trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực. 

100% bệnh viện, cơ sở y tế, trường học, cơ quan đơn vị hành chính trên địa bàn có qui định về việc thực thi xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc lá trong khuôn viên đơn vị, trong đó 70% đơn vị xây dựng thành công mô hình bệnh viện, trường học không khói thuốc. Tất cả các bệnh viện, cơ quan, đơn vị thuộc ngành y tế treo biển cấm hút thuốc lá tại hành lang, phòng làm việc, buồng bệnh, trong hội trường hoặc tại những nơi dễ thấy, dễ nhìn.

Ngọc Lan