Các dự án nâng cấp đô thị của WB tài trợ cho Cần Thơ được triển khai từ năm 2004 đến nay cơ bản đã cải thiện được điều kiện môi trường; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nghèo đô thị; thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững và có sự tham gia của cộng đồng. Những năm qua, Cần Thơ đã dồn sức đầu tư cơ sở hạ tầng, đường bộ, hàng không cảng biển…

Các đại biểu tham dự hội thảo

Gần nhất là 2 dự án nâng cấp đô thị Dự án 1 và 2 góp phần làm thay đổi diện mạo của thành phố rõ nét. Dự án đã cải tạo được 66 khu thu nhập thấp và hạ tầng chính yếu trên địa bàn 4 quận (Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn) mang lại lợi ích hơn 500.000 người. Hiện Dự án 3 thực hiện từ năm 2016 với mục tiêu cao hơn là “Phát triển TP. Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị”.

Các mục tiêu phát triển dự án là hạn chế rủi ro ngập trong khu vực trung tâm thành phố; cải thiện khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm thành phố và các khu vực đô thị mới phát triển; tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai cho chính quyền thành phố...

Đức Văn