Đây là gói xây lắp đầu tiên của toàn bộ Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL (gồm 6 tỉnh, thành phố) được triển khai, do UBND TP Cần Thơ làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2012 đến 2017 và được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn I từ năm 2012 - 2014, giai đoạn II từ năm 2015 - 2017.

…Dự án nằm trong chương trình xây dựng chiến lược nâng cấp đô đị Quốc gia và kế hoạch đầu tư tổng thể cho nâng cấp đô thị đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiểu dự án TP Cần Thơ có mức đầu tư 90,4 triệu USD, trong đó nguồn vốn vay ưu đãi ODA của WB là 69,95 triệu USD, vốn đối ứng của ngân sách địa phương 20,45 triệu USD.

Tiểu dự án TP Cần Thơ, được thực hiện trên địa bàn 12 phường thuộc 4 quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn với các hợp phần chính: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 1, 2, 3; xây dựng khu tái định cư trên diện tích 5,5ha; hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn nâng cao năng lực quản lý cho các đơn vị có liên quan và người dân trong vùng dự án

V.Đức