Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương
Lực lượng cứu hộ đưa thi thể một nạn nhân khỏi nơi vùi lấp
Sử dụng phương tiện kỹ thuật dò tìm thi thể nạn nhân
Hàng trăm người thuộc lực lượng Công an, quân đội đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân

Trần Ngọc - Minh Hiền - Trần Huy