Thông tin từ Phòng quản lý đô thị quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, tổng kinh phí cho việc bứng 71 gốc cau xanh trên đường Trần Văn Hoài, cải tạo đất, phân và trồng mới lại cây xanh là hơn 270 triệu đồng và “bảo hành” một năm cho cây sống khoẻ.


Hàng cau xanh trước khi bị bứng gốc. 

Cuối tháng 12-2018, nhiều nhân viên cùng với phương tiện cơ giới đã bứng toàn bộ 71 gốc cau xanh trên đường Trần Văn Hoài. Theo lãnh đạo Phòng quản lý đô thị, những gốc cau này teo đọt, già nua nên không còn phù hợp và tiền ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. 

Quận Ninh Kiều đã cho thay thế 71 gốc cau xanh này thành 96 gốc hồng lộc. Tuy nhiên chỉ sau một tuần trồng thế, những gốc hồng lộc có biểu hiện héo úa, khô lá.

Hàng cây hồng lộc héo úa, chết trên đường Trần Văn Hoài. 

Vì vậy, nhân viên đã cho nhổ gần như toàn bộ số hồng lộc này, chỉ còn lại 7-8 cây và tiến hành trồng dặm lại. Được biết, gói thầu trồng 96 gốc hồng lộc là 134 triệu đồng, bao gồm trồng, bảo dưỡng, chăm sóc, đảm bảo sống khoẻ sau một năm.

Nguyên nhân cây héo lá, chết là do trong quá trình trồng, nhà thầu chồng chéo gốc không kỹ, gặp giông lốc, gió những ngày qua nên cây bị động rễ héo, chết.

Văn Vĩnh (ảnh)