Trong 166 chốt có 29 điểm chốt từ các tuyến Quốc Lộ, tỉnh lộ từ các tỉnh giáp ranh vào tỉnh Hải Dương (gọi là Chốt A); 43 điểm chốt trên các tuyến đường huyện tại điểm giáp ranh giữa các huyện, thị xã, thành phố (gọi là chốt B) và 94 chốt C (trên các đường liên xã, liên thôn, xóm, đường rừng, điểm giáp ranh giữa các xã, phường, thị trấn).

Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra thực tế tại các chốt kiểm dịch tại địa bàn huyện Thanh Hà.
Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra thực tế tại các Chốt kiểm dịch tại địa bàn TP Hải Dương.

Thành phần các chốt gồm: Công an (Chốt trưởng), Quân sự, Y tế, giao thông, dân quân tự vệ, tình nguyện viên, các đoàn thể và lực lượng khác…đối với các chốt cấp tỉnh chia làm 3 ca trực 24/24h, các chốt còn lại Thủ trưởng Công an các cấp tương ứng nghiên cứu tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện cho phù hợp…tất cả đều thực hiện đúng quy trình, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào địa bàn tuy nhiên không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và việc đi lại phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 1038  của Chủ tịch UBND tỉnh.

Văn Tú