UBND cấp xã, cấp huyện đã xử lý 1.571 trường hợp vi phạm, đang tiếp tục giải quyết, xử lý theo thẩm quyền 345 trường hợp. UBND các quận, huyện, thị xã đã ban hành 1.740 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng với tổng số tiền hơn 12,2 tỷ đồng.

Các công trình siêu mỏng, siêu méo còn tồn tại nhiều năm qua đã và đang được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tập trung chỉ đạo dứt điểm với nhiều giải pháp tích cực. Những trường hợp phát sinh mới đã được hạn chế tối đa trong quá trình quy hoạch, thiết kế và thi công tuyến đường mới mở.

Với trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng hình thành sau khi triển khai các dự án giao thông mới, tính từ tháng 8-2016 đến nay, các quận đã giải quyết được 147/203 trường hợp (đạt 72%).

Hải Châu