Theo ông Phan Hoàng Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết, hiện trên địa bàn Hà Nội có hàng nghìn nhà hàng, khách sạn, các tòa nhà hỗn hợp thương mại, bếp ăn của các cơ quan, trường học, cơ sở chế biến thực phẩm, lò giết mổ, trạm xăng dầu, cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng xe cơ giới... hằng ngày xả thải có chứa dầu mỡ ra hệ thống thoát nước chung của thành phố, gây hiện tượng tắc nghẽn các đường ống thoát nước và ô nhiễm môi trường nước của các sông, hồ.

Qua khảo sát, quan trắc, phân tích chất lượng nước thải của một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn cho thấy mức độ ô nhiễm dầu mỡ động thực vật trong khoảng 123mg - 39.168mg/l, cao hơn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT (<20mg/l) gấp hàng chục đến hàng nghìn lần.

Các loại nước thải chứa dầu mỡ trên hầu như không được xử lý mà đổ thẳng ra hệ thống thoát nước chung và môi trường bên ngoài.

Cụ thể từ kết quả phân tích chất lượng nước trên 4 sông: Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét và 13 hồ điều hòa cho thấy, các sông, hồ Hà Nội đều có tình trạng ô nhiễm dầu mỡ với tổng hàm lượng dầu mỡ có trong nước sông hồ từ 0,5-2,5mg/l, cao hơn quy định cho phép về chất lượng nước mặt từ 2-3 lần.

Hải Châu