Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội vừa họp, biểu quyết thi hành hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Lưu Tiến Long, Thành ủy viên, bí thư Huyện ủy Mê Linh do vi phạm liên quan đến việc ký hợp đồng bán hàng đa cấp, vận động cán bộ kinh doanh hàng đa cấp.

Sự việc cụ thể như sau: Tháng 4-2015 ông Long đã ký hợp đồng bán hàng đa cấp, và với vai trò là người phân phối và đã phát triển hệ thống thành 9 quản trị viên. Việc ông Long ký hợp đồng làm nhà phân phối hàng đa cấp, vận động cán bộ tham gia kinh doanh hàng đa cấp được xác định là vi phạm nghị định số 42/2014 của Chính phủ về quản lý bán hàng đa cấp. Hiện tại ông Long vẫn đương nhiệm bí thư Huyện ủy Mê Linh nhiệm kỳ 2015-2020. Trước khi làm bí thư Huyện ủy Mê Linh, ông Long giữ chức giám đốc Sở Công thương Hà Nội.


NY