Hiện Hà Nội đang xây dựng hệ thống mạng lưới điểm giao dịch vệ tinh tại 8 quận, huyện để kết nối với 2 sàn giao dịch chính. Đây là cánh tay nối dài, tạo thị trường lao động tương đối rộng khắp ở tất cả các quận, huyện, đạt kết quả rất tốt. Vì thế, năm 2016, hệ thống giao dịch việc làm qua sàn, vệ tinh, đã thực hiện tuyển dụng được trên 25.000 lao động.

Ngoài ra, Hà Nội thực hiện giải pháp Vay vốn Quỹ quốc gia việc làm với khoảng trên 500 tỷ đồng, giúp cho trên 39.000 lao động có việc làm. Cùng với đó là triển khai rất mạnh thông tin thị trường lao động trên các website của Sở Lao động Thương binh và Xã hội và của các Trung tâm Dịch vụ việc làm, từ đó để kết nối cung - cầu lao động

Được biết, năm 2016, Sở Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã xem xét quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho gần 40.000 lượt người.

Hải Châu