Tổng thu BHXH, BHYT trong 7 tháng đầu năm đạt trên 19.000 tỷ đồng. Hà Nội là địa phương có số tiền chi trả BHXH và số đối tượng thụ hưởng lớn nhất cả nước. 7 tháng đầu năm, tổng số tiền chi trả của BHXH Hà Nội đạt trên 17.000 tỷ đồng, bình quân 2.437 tỷ đồng/tháng và tăng 4,9% so với cùng kỳ. Hiện, BHXH Hà Nội thực hiện 2 hình thức chi trả là qua bưu điện và qua thẻ ATM.

Theo ông Nguyễn Đức Hòa, tổng số tiền nợ BHXH, BHYT trên địa bàn Hà Nội là 3.378 tỷ đồng, chiếm 10,1%. Tuy có giảm 19,2% so với cùng kỳ năm trước nhưng Hà Nội vẫn là địa phương có tỷ lệ nợ BHXH cao nhất cả nước. Trong đó, có gần 24.000 doanh nghiệp nợ với số tiền 2.612 tỷ đồng, chiếm 77,3% tổng số nợ, ảnh hưởng đến quyền lợi của trên 334.000 người lao động.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, số nợ BHXH là thách thức của thành phố, vì vậy công tác tuyên truyền đến các doanh nghiệp về trách nhiệm, nghĩa vụ nộp BHXH cho người lao động cần mạnh mẽ hơn. “Với doanh nghiệp cố tình làm trái, chây ỳ, thu tiền người lao động mà không nộp BHXH là chiếm dụng của người lao động, phải xử lý nghiêm khắc hơn; xử lý hành chính nhiều lần không thực hiện thì phải xử lý hình sự”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

C.L.